СКЛАД НМР ЦЗ та БЖД

Н А К А З

НАЧАЛЬНИКА ЦИВІЛЬНОЇ ОБОРОНИ – ГОЛОВИ ОДЕСЬКОЇ

ОБЛАСНОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ

"18" червня 2012 р. м. Одеса № 5

Про затвердження науково-методичної

ради з питань цивільного захисту та

безпеки життєдіяльності населення

Одеської області

На виконання п.18 постанови Кабінету Міністрів України від 26 липня 2001 року № 874 "Про удосконалення системи підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації керівних кадрів і фахівців у сфері цивільного захисту"; спільного наказу Міністерства освіти і науки України, Міністерства України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи, Державного комітету України з промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду від 21 жовтня 2010 року №969/922/216 "Про організацію та вдосконалення навчання з питань охорони праці, безпеки життєдіяльності та цивільного захисту у вищих навчальних закладах України" зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 9 листопада 2010 року за № 1057/18352; відповідно до: п.45 наказу Міністерства освіти і науки України від 3 вересня 2009 року № 814 "Про Положення про Функціональну підсистему "Освіта і наука України" єдиної державної системи запобігання і реагування на надзвичайні ситуації техногенного та природного характеру; п.4.8 наказу Міністерства України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи від 31 серпня 2005 р. №174 "Про внесення змін і доповнень до наказу Міністерства надзвичайних ситуацій України від 23 квітня 2002 р. № 107", зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 18 жовтня 2005 року за № 1226/11506 та з метою координації науково-методичної роботи в галузі освіти з питань цивільного захисту та безпеки життєдіяльності населення, надання допомоги викладачам навчальних закладів, які викладають нормативні дисципліни "Безпека життєдіяльності" та "Цивільний захист", сприяння поліпшенню навчальної, методичної та науково-дослідної роботи, що виконується викладачами кафедр, циклів,

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити науково-методичну раду з питань цивільного захисту та безпеки життєдіяльності населення Одеської області (далі НМР ЦЗ та БЖД)

у складі:

п\п

Прізвище, ім’я та по-батькові

Посада, заклад освіти, вчене звання,

науковий ступінь

Президія Ради

1

Гвоздій

Світлана

Петрівна

Голова ради

Завідувач кафедри медичних знань та безпеки життєдіяльності Одеського національного університету імені І.І. Мечникова,

Член науково-методичної комісії з цивільної безпеки науково-методичної ради Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України,

к.пед.н., доцент, доктор філософії.

2

Макаренко

Сергій Олександрович

Співголова ради

Начальник навчально-методичного центру цивільного захисту та безпеки життєдіяльності Одеської області, д.т.н., полковник служби цивільного захисту.

3

Гогунський

Віктор Дмитрович

Заступник голови

Завідувач кафедри охорони праці та безпеки життєдіяльності Одеського національного політехнічного університету, д.т.н., професор.

Член науково-методичної комісії з цивільної безпеки науково-методичної ради Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України,

4

Ляшенко

Олександр Борисович

Заступник голови

Завідувач кафедри безпеки життєдіяльності, екології та хімії Одеського національного морського університету, к.т.н., доцент,

Член науково-методичної комісії з цивільної безпеки науково-методичної ради Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України,

5

Короза

Олександр Георгійович

Секретар ради

Начальник обласних курсів підвищення кваліфікації керівних кадрів навчально-методичного центру цивільного захисту і БЖД Одеської області

6

Іванова

Ірина

Вадимівна

Науковий консультант ради

Член науково-методичної комісії з цивільної безпеки науково-методичної ради Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України,

к.м.н., доцент, доктор філософії

ЧЛЕНИ РАДИ

7

Беспалова

Алла

Вікторівна

Завідувач кафедри організації будівництва та охорони праці Одеської державної академії будівництва та архітектури, к.т.н., професор

8

Васильченко Світлана

Борисівна

Завідувач методичного кабінету навчально-методичного центру цивільного захисту та безпеки життєдіяльності Одеської області

9

Вдовіна

Тетяна

Дмитрівна

Старший викладач циклу "Безпека життєдіяльності" Одеського національного економічного університету

10

Іванов

Олександр Іванович

Доцент кафедри безпеки життєдіяльності

Одеської національної морської академії

к.т.н., доцент

11

Кіпер

Віктор

Іванович

Головний спеціаліст Управління освіти і науки Одеської обласної державної адміністрації

12

Манойло

Олександр Григорович

Доцент секції БЖД і ЦЗ

Одеської державної академії холоду

к.в.н., доцент

13

Міхєєв

Олександр Миколайович

Начальник управління з питань надзвичайних ситуацій Одеської облдержадміністрації

14

Нетребський

Олександр Андрійович

Завідувач кафедри безпеки життєдіяльності

Одеської національної академії харчових технологій імені М.Ломоносова, д.т.н., професор

15

Петухова

Тетяна Анатоліївна

Відповідальний за цикл "Безпека життєдіяльності"

Заступник завідувача кафедри "Загально - технічних дисциплін та трудового навчання"

Південноукраїнського національного педагогічного університету імені К.Д.Ушинського, к.пед.н.

16

Рогожкін

Олег Борисович

Начальник служби оперативного реагування на НС Одеської міської ради, генерал майор у відставці

(Служба рятування 077)

17

Сакун

Миколай Миколайович

Завідувач кафедри безпеки життєдіяльності

Одеського державного аграрного університету

к.т.н., доцент

18

Самкнулов

Валентин

Іванович

Відповідальний за цикл "Безпека життєдіяльності"

старший викладач кафедри юридичної психології та журналістики Національного університету "Одеська юридична академія"

19

Шимолін

Ігор Іванович

Начальник циклу цивільна оборона,

Безпека життєдіяльності та Охорона праці у складі кафедри "Фізика атмосфери"

Одеський державний екологічний університет

к.в.н., доцент

2. Науково-методичній раді у роботі керуватися: постановою Кабінету Міністрів України від 26 липня 2001 року № 874 "Про удосконалення системи підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації керівних кадрів і фахівців у сфері цивільного захисту"; наказом Міністерства освіти і науки України від 3 вересня 2009 року № 814 "Про Положення про Функціональну підсистему "Освіта і наука України" єдиної державної системи запобігання і реагування на надзвичайні ситуації техногенного та природного характеру"; наказом Міністерства України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи від 31 серпня 2005 р. №174 "Про внесення змін і доповнень до наказу Міністерства надзвичайних ситуацій України від 23 квітня 2002 р. № 107" зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 18 жовтня 2005 року за № 1226/11506, документами з питань безпеки життєдіяльності та цивільного захисту Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України та Міністерства надзвичайних ситуацій України.

3. Затвердити Положення про науково-методичну раду з питань цивільного захисту та безпеки життєдіяльності населення Одеської області (додаток).

4. Контроль за виконанням наказу покласти на начальника Управління з питань надзвичайних Одеської обласної державної адміністрації.

Начальник цивільної оборони – голова

Одеської обласної державної адміністрації Е. Л. Матвійчук

Кiлькiсть переглядiв: 115

Коментарi